تسهیلگری و تغییر رفتار: اهمیت چهار “E”

تغییر رفتار، فرایندی بسیار زمان بر است که مدل های نظری و عملیاتی مختلفی جهت تحقق آن وجود دارد. به منظور حصول به تغییر رفتار عموما از روش ها و…

ادامه مطلب تسهیلگری و تغییر رفتار: اهمیت چهار “E”

تسهیلگری در فاجعه و بحران

بعد از وقوع بحران ها و فجایع، سازمان های متولی برای مدیریت آن بحران و فاجعه، دست به اقداماتی می زنند که گاهی بخشی از آن ها با اعتراض، عدم…

ادامه مطلب تسهیلگری در فاجعه و بحران

تسهیلگری و سلامت اجتماعی سالمندان

سلامت اجتماعی یا همان Social Health یکی از ابعاد مهم سلامتی است که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. یکی از محققان مطرح در این حوزه کییز (1998) است.…

ادامه مطلب تسهیلگری و سلامت اجتماعی سالمندان