یخ شکنی و تعامل با اجتماع محلی

«یخ شکنی و تعامل با اجتماع محلی؛ مروری بر تجربۀ کار در روستاهای سیل زدۀ استان خوزستان»   یخ شکنی (ice breaking) یکی از مهم ترین مراحل در یک کار…

ادامه مطلب یخ شکنی و تعامل با اجتماع محلی

آشنایی با تسهیلگری- ورود به موضوع

در باب تسهیلگری تسهیلگر کیست؟  معلم، راهبر، سرگروه و ... یا هیچ کدام؟ در مورد تعریف تسهیلگری توافق و قطعیت کامل وجود ندارد و از جمله مفاهیمی است که به…

ادامه مطلب آشنایی با تسهیلگری- ورود به موضوع

کارگاه آموزشی تسهیلگری

اگر کسی دوست داشته باشد با تسهیلگری آشنا شود و یک تسهیلگر باشد، عمدتا چهار راه زیر می تواند برای او مناسب باشد: در کارگاه های آموزشی مرتبط شرکت کند…

ادامه مطلب کارگاه آموزشی تسهیلگری