You are currently viewing 10 تفاوت پایش و ارزشیابی

10 تفاوت پایش و ارزشیابی

.
یکی از مواردی که در مدیریت مؤثر پروژه اهمیت بسیار زیادی داره، موضوع «پایش و ارزشیابی» است. با این وجود، گاهی دیده می شه که راهبران و مدیران پروژه ها و همچنین تسهیلگران و کارشناسان اجرای پروژه، تفاوت های بین این دو رو دقیق نمی دونند و حتی بعضا این مفاهیم رو به اشتباه به جای هم به کار می برند و در نتیجه در عمل هم نظام پایش و ارزشیابی درستی برای پروژه طراحی و اجرایی نمی شه.

در منابع مختلف راجع به این تفاوت ها نکات خیلی خوبی آورده شده، در این نوشتار به 10 تفاوت پایش و ارزشیابی اشاره می کنیم. تصاویر پست رو ورق بزنید تا به جدول مرتبط برسید. اگر می خواهید در این خصوص بیشتر مطالعه کنید، می تونید به  https://keydifferences.com/difference-between-monitoring-and-evaluation.html#KeyDifferences که مطلب حاضر اقتباس شده از اون هست، مراجعه کنید.

امیدوارم که مطالب یاد شده، بتونه کمک کنه تا بدونیم دقیقا چه انتظاراتی از پایش و ارزشیابی و متناظر با اون یک پایشگر و ارزیاب، داریم. همچنین مطالعۀ این نوشتار، احتمالا می تونه به رعایت مرزهای تفاوت بین این دو، در بخش پایش و ارزشیابی پروژه مون بینجامه.

دیدگاهتان را بنویسید