You are currently viewing گزارش اجرای طرح سرای تجربه

گزارش اجرای طرح سرای تجربه

شرایط حال حاضر کشور ما به گونه ای است که جمعیت سالمند آن، نرخ قابل توجهی را دارد؛ بر اساس سرشماری سال ۹۵، چیزی حدود ۵ میلیون از جمعیت ایران، بالای سن ۶۵ سال هستند.

در مورد شهر تهران هم جمعیت سالمندان رو به فزونی داشته است و بر اساس آخرین سرشماری، چیزی حدود ۱ میلیون و صد و هشت هزار و چهارصد و سی و چهار نفر، سالمند می باشند.

همچنین پیک جمعیت سالمندی در دهه های پیش رو هم که دیگر جای هیچ شکی ندارد و تمام ما دهه پنجاه و شصتی ها در بیست سال آینده، جمعیت سالمندی کشور و شهر را تشکیل خواهیم داد.

این موضوع لزوم برنامه ریزی های جدی و تدابیر عملیاتی را ضروری می سازد چرا که تغییرات سبک زندگی بیش از همیشه شبکه ارتباطی و حمایتی اولیه سالمندان را با تغییر و خلا روبرو می سازد و می بایست، گفتمان مسلط کوچه و پس کوچه های شهر در تمام تار و پودش، متکی بر “دوستدار سالمند” بودن باشد.

به این جهت، یکی از مهم ترین الزاماتی که می بایست توسط متولیان مدیریت شهری دنبال شود، تحقق “زیرساخت های اجتماعی” مناسب به منظور جلب مشارکت و حضور حداکثری سالمندان به مثابه شهروندانی فعال و مشارکت جو می باشد؛ گفتمانی که نگاه آن به سالمندی نه بر مبنای دوره ناتوانی که اتفاقا متکی بر توانمندی و ارزشمندی است.

خوشبختانه اداره کل سلامت یکی از این اقدامات را ذیل برنامه “سرای تجربه” انجام داده است، برنامه ای که در راستای سیاست های موجود شهرداری تهران در حوزه سالمندی و شهر دوستدار سالمند محقق شده است و به حق با ظرافت تمام و دقت به تمام جزئیات طرح ریزی و اجرا شده است که به زعم من هیچ برنامه ای در شهر تهران توسط نهادهای دولتی یا عمومی اجرایی نشده است که به اندازه آن دقیق و کارا و به درد بخور باشد. البته که هنوز در ابتدای راه است، ولی به شرط تداوم، تحقق رسالت مدیریت شهری در حوزه سلامت سالمندان است‌.

سرای تجربه برند و ارزشی است که در راستای تلاش عوامل و مجریان سراهای محلات به آن ها اهدا می گردد؛ مجموعه هایی که برای اصلاح فرآیندها با چشم انداز ایجاد بستر تبادل تجربه و پاسخگویی به نیازهای خاص سالمندان در ذیل رویکرد سالمندی فعال و موفق، به میدان آمده اند.

کارفرمای این طرح اداره کل سلامت شهرداری تهران بوده است.

طرح در بازۀ زمانی بهمن 1398 تا اسفند 1399 انجام شده است.

تسهیلگری این طرح به منظور تشکیل، انسجام و جلب مشارکت شورای برنامه ریزی توسط گروه چکاد نواندیشان با مدیریت و راهبری سرکار خانم مریم ملائی و همراهی اعضای تیم، خانم ها مریم عطاریه، مهسا افشارزاده و سارا نیک بنیاد، انجام شده است.

به منظور دانلود فایل pdf این گزارش این جا کلیک کنید:گزارش اجرای طرح سرای تجربه در محلات پایلوت شهر تهران (1)

همچنین می توانید از قسمت «گزارش عملکرد» اداره کل سلامت شهرداری تهران در وب سایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به آدرس
https://farhangi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=974#3399111-
و همچنین کانال لبخند سلامت در تلگرام به نشانی
@labkhande_salamatt
نیز اقدام فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید