تسهیلگری جلسات برای سازمان ها

حتما شما هم بارها در جلسات بی سر و ته شرکت کرده اید؛ یا همان اصطلاح معروف "جلسه به صرف جلسه" اتفاقی که در این جلسات می افتد چیست؟ زمان…

ادامه مطلبتسهیلگری جلسات برای سازمان ها