You are currently viewing گزارش پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی

گزارش پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی

«پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی» از جمله محوری‌ترین طرح‌های تغییر رفتار و پایدارسازی آن است که در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و ذیل اداره کل آموزش‌های شهروندی برای بهبود زندگی آپارتمان‌نشینی در کلانشهر تهران اجرایی شده است.

این پویش، با هدف آگاهی‌بخشی و بسترسازی برای تغییر رفتار پایدار شهروندان در حوزە‌های «مدیریت محیط زیست و کاهش پسماند»، «قوانین آپارتمان‌نشینی و حریم خصوصی»، «مشارکت و فرهنگ همسایگی» به شکلی فراگیر برای شهروندان تهران در مناطق 22‌گانه اجرا شده است.

گزارش مستندسازی «پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی» تلاشی برای ثبت تجارب و درس‌آموخته‌های این پروژه از منظر مدیریت شهری است. این پویش وجوه متفاوتی اعم از سیاستگذاری، جلب همکاری ذینفعان شهری، پویش رسانه‌ای، اقدامات تسهیلگری و ترویجگری را در بر می‌گرفته است. در گزارش مستندسازی، با نگاهی یکپارچه اثرگذاری هر یک از این وجوه بر تغییر رفتار شهروندان در حوزه آپارتمان‌نشینی به تصویر درآمده تا تجارب حاصل نقطه‌ای برای استمرار ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در شهر تهران و همچنین توسعه پروژه‌های فراگیری مانند آن در سایر کلانشهرهای کشور شود.

به منظور دانلود فایل pdf گزارش پویش، این جا کلیک کنید: پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی

همچنین می توانید از بخش اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران در وب سایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به آدرس
https://farhangi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=971
نیز اقدام فرمایید.

پینوشت: مریم ملائی، مدیر مدرسۀ تسهیلگری ایران، مدیر بخش تسهیلگری و ترویجگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید