You are currently viewing آموزش تسهیلگران میدانی- کتابچۀ راهنما

آموزش تسهیلگران میدانی- کتابچۀ راهنما

کتابچۀ راهنمای تسهیلگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان ­نشینی به منظور راهنمایی مناطق 8 گانۀ پایلوت تسهیلگری (تیم ­های تسهیلگری و همچنین ادارات آموزش ­های شهروندی مناطق پایلوت) تهیه و تنظیم شده است. در این کتابچه مراحل طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در بخش تسهیلگری به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همچنین در این کتابچه به ذکر نکاتی پرداخته شده است که راهنمای مناسبی برای تیم­ های تسهیلگری اعم از راهبران و تیم ­های میدانی تسهیلگری و کمک تسهیلگری می ­باشد که از آن جمله می­توان به چگونگی بازدید از پایلوت ­ها و مطالعۀ اکتشافی، شناسایی و تحیل دست­اندرکاران، نیازسنجی و دارایی سنجی مشارکتی، تشکیل گروه­های کوچک در تمام حوزه­ های موضوعی طرح، تسهیلگری مجازی، طراحی و اجرای اقدامات و پایش و ارزشیابی مشارکتی اشاره کرد.

به نظر می رسد که این کتابچه برای تمام کسانی که به دنبال اجرای پروژه های میدانی در شهر تهران یا سایر کلانشهرهای کشور می باشند، مناسب به نظر می رسد. همچنین مدیران پروژه های میدانی می توانند به منظور تهیۀ کتابچه های اختصاصی خود، از این کتابچه نیز بهره بگیرند و مدل اختصاصی فرایند خود را مورد دقت و توجه قرار دهند.

طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی توسط اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و ادارات آموزش های شهروندی مناطق 22 گانه، در بازۀ زمانی 1398 تا 1400 اجرایی شده است.

به منظور دانلود فایل pdf این کتابچه این جا کلیک کنید: راهنمای عملیاتی تسهیلگری

همچنین می توانید از قسمت «مجموعه کتاب های آموزش ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی» اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران در وب سایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به آدرس
https://farhangi.tehran.ir/default.aspx?tabid=966&ArticleId=110734
نیز اقدام فرمایید.

این کتابچه توسط:
آقای دکتر آرمین امیر، مدیر علمی طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی، عضو هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
خانم مریم ملائی، مدیر تسهیلگری و ترویجگری طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی، مدیر عامل شرکت چکادنواندیشان پویان و مدیر سایت مدرسۀ تسهیلگری ایران
خانم دکتر فرناز قبادی، رئیس ادارۀ تولید محتوای اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران

نگارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید